Spoločnosť PRMS, s.r.o. sa profesionálne venuje zváraniu, spracovaniu a montáži oceľových, nerezových a hliníkových materiálov. Zaoberáme sa montážou experimentálnych zariadení v oblasti výskumu, kotolní, výmeníkových staníc, regulačných staníc, rozvodov technologických vôd, pitnej vody, horúcej vody ako aj rozvodov pary a vzduchu.

Dodávame a zabezpečujeme montáž systémových konštrukcií HILTI. Zabezpečíme kontrolu a údržbu kotlov a kotolní, rozvodov tepla, rozvodov pitnej vody, armatúr, filtrov a vykurovacích telies.

Oprávnenia

 • Oprávnenie – Opravy, Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení skupiny – Ac,d,e,f,g,h skupina – Bc,d,e,f,g,h/OP
 • Oprávnenie – Opravy vyhradených technických zariadení tlakových OPV – TZ/16/0072/O – (Ab1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3)

Preukazy

 • Preukaz obsluhy Ab – pohyblivé plošiny na podvozku s motorovým pohonom
 • Preukaz viazača bremien
 • Doklad práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Obchodné podmienky

Certifikáty

 • EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM5 S s 1.6 D14 PH/PC ss gb
 • EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM5 S s 2.0 D27 PH/PC ss gb
 • EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM5 S s 2 D50 H-L045 ss nb
 • EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM1 S s 12 D60 PH/PC ss nb
 • EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM1 S s 2.6 D27 PH/PC ss nb
 • EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM1 S s 3.2 D51 H-L045 ss nb