Dodávka a montáž závitových armatúr DN 80

Realizácie v rôznych odvetviach

Výroba nerez nádoby

Realizácie – nerez

Kotolne PRMS realizácie

Realizácie – kotolne

Sklársky priemysel

Realizácie v sklárskom priemysle

Experiment - tlak 250 bar - teplota 3°C médium zemný plyn - voda

Experimenty na Žilinskej univerzite

MONDI SCP Nerez

Realizácie – Mondi SCP