Zabezpečujeme

  • dodávku a montáž kotlov a kotolní nad 0,5 MW
  • výrobu rozdeľovačov, zberačov, anuloidov a kalníkov
  • dodávku a montáž armatúr a výmeníkov tepla
  • napojenie úpravovní vody, meraní prietokomerov
  • dodávku a montáž expanzných nádob a akumulačných nádrží
  • montáž výmeníkových staníc, parných a horúco vodných rozvodov
  • dodávku a montáž rozvodov pitnej vody z nerezu, medi a pex-al-pex rúr,rozvodov technologickej vody, teplej a chladiacej vody

Nerez

Dodávka a montáž: potrubia, konštrukcie, zábradlia, pergoly, mäsiarske a mliekárenské zariadenia na výrobu, manipulačné zariadenia, stoly, dopravníky, háky, tlakové nádoby a iné atypické výrobky ako aj úpravy materiálov z nereze.

Oceľ

Dodávka a montáž: potrubia, konštrukcie, prístrešky, zábradlia, dopravníky, pomocné konštrukcie, atypické konzoly, tlakové nádoby, plošiny, manipulačné stoly, schodištia a iné atypické výrobky ako aj úpravy materiálov z oceľe.

Hliník

Dodávka a montáž: potrubia, konštrukcie, prípravky pre automobilový priemysel.

Hilti

Dodávka a montáž: konzol, klzných uložení, pevných bodov, ťažkých uložení.